Součastnost

Rádi bychom Vám touto cestou představili naši mateřskou školu.

 

 SOUČASNOST ŠKOLY

 skolka

Obecné údaje

 Naše jednotřídní mateřská škola zajišťuje péči o děti ve věku zpravidla od 3 – 6 let v provozní době od 6.45 hod. do 16.00 hod.

O děti pečují dvě pedagogické pracovnice – ředitelka a učitelka, o pořádek a výdej stravy se stará školnice. S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem Svět očima dětí.

Kapacita školy byla stanovena na 30 dětí. V současné době lze podle stávajících vyhlášek a zákonů naplnit třídu mateřské školy maximálně 28 dětmi.

Do sítě škol jsme podle zákona č. 564/1990 Sb. zařazeni od  26. 3. 1996.

Od  1. 1. 2003 máme právní subjektivitu.

Od 1.1.2007 je součástí MŠ školní výdejna stravy. Stravu dovážíme ze školní jídelny  při ZŠ Luká.

Zřizovatelem naší mateřské školy je Obec Slavětín.

Budova školy

  Škola je postavena v pěkném, zdravém přírodním prostředí, obklopena lesy.Velké možnosti k výletům a pěším túrám skýtají pamětihodnosti v blízkém okolí : jeskyně Javoříčko, jeskyně Mladeč, hrad Bouzov, Arboretum v Bílé Lhotě, přírodní areál s koupalištěm na Nové Vsi, chatová oblast v Savíně…

Budova MŠ je jednoposchoďová s prostornými místnostmi. V přízemí je šatna dětí i dospělých, třída, jídelna, umývárna a sprchový kout, WC dětí i personálu, úklidová místnost. V poschodí pak stabilní ložnice, ředitelna a kabinet. Vše je vybaveno moderním nábytkem, pomůckami a hračkami, které pravidelně dětem pořizujeme.

 Zahrada

  Na budovu bezprostředně navazuje hřiště a rozlehlá školní zahrada, která na jaře roku 2009 prošla radikální změnou . K velké radosti dětí byly zabudovány nové moderní herní prvky – domeček, houpačky, kolotoč,  pískoviště se slunečníky, herní sestava věží se skluzavkou, žebříkem, šplhací rampou, prolézačkami, tabulí na kreslení. K odpočinku slouží zahradní nábytek – stolečky, lavičky.

Děti mají množství hraček  na písek , kočárky, koloběžky…Chlapci často využívají hřiště na míčové hry.

Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.

Vzhledem k problému s pitnou vodou byla v srpnu 2015 na zahradě školy vyvrtaná nová studna

 Vybavení

Aby se dětem, ale i rodičům v naší MŠ líbilo, snažíme se prostředí neustále zlepšovat a modernizovat. Došlo k výměně starých oken za plastová, byly doplněny žaluzie, provedena plynofikace kotelny a s ní spojená výměna radiátorů v celé budově, proběhla velká rekonstrukce umývárny, WC a výdejny stravy – dlažba, obklady, vybavení, byla zřízena úklidová místnost a sprchový kout.

V celé budově byla vyměněna podlahová krytina, vydlážděno vchodové schodiště. V červnu 2008 došlo k přestěhování třídy do přízemí a stabilní ložnice byla umístěna do patra.

Nově zřízená třída i ostatní místnosti byly vybaveny novým moderním nábytkem .

Děti mají k dispozici množství hraček a pomůcek, které jsou zdravotně nezávadné, estetické, uložené tak, aby je děti dobře viděly a podněcovaly v nich samostatnost při výběru. Pestrý sortiment hraček – dostatek aut, panenek, kočárků, množství stavebnic -rozvíjí jak manuální zručnost tak i tvořivost a představivost dětí.

Ke hrám děti přilákají vybavené hrací koutky, dostatečně  zajišťující intimitu – obchod, kadeřnice, kuchyňka, obýváček.,využívat mohou i počítač.

Ke zlepšení obratnosti  a celkovému zdravému růstu slouží tělovýchovné pomůcky – žíněnky, lavičky, obruče, míče, švihadla, trampolína, skákací míč aj. Pro zpestření práce můžeme využívat  mnoho výchovných pomůcek, televizor, video, rádio, magnetofony, počítač, kopírku, klavír,dětské rytmické nástroje…