Režim dne v mateřské škole

Režim dne v mateřské škole

Časový harmonogram režimových činností je variabilní a vychází z konkrétních situací v MŠ.

6.45   –  9.45

spontánní hry dle volby dětí pohybové a relaxační aktivity didakticky zacílené řízené činnosti (frontální, skupinové, individuální – plnění  úkolů  TVP)

8.45   –  9.15

hygiena , přesnídávka

9.45   –  11.45

příprava  na  pobyt  venku vycházka,  pobyt  na  zahradě, hry v přírodě – sezónní činnosti (plnění  úkolů TVP)

11.45   –  12.30

hygiena,oběd

12.30  –  14.30

hygiena,  spánek,  odpočinek klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.30   –  15.00

hygiena,odpolední svačina

15.00  –  16.00

zájmové  činnosti, případný pobyt na zahradě postupné  rozcházení  dětí