Režim dne v mateřské škole

Režim dne v mateřské škole

Odkaz na dokument ke stažení: Režim dne.pdf

Časový harmonogram režimových činností je variabilní a vychází z konkrétních situací v MŠ.

6.15   –  8.00

scházení dětí ve třídě
spontánní hry dle volby dětí
pohybové a relaxační aktivity

8.00   –  8.30

hygiena , přesnídávka

8.30   –  9.15

didakticky zacílené řízené činnosti (frontální, skupinové, individuální – dle TVP)

9.15   –  11.30

příprava  na  pobyt  venku
vycházka, pobyt  na  zahradě, hry v přírodě – sezónní činnosti (dle TVP)

11.30   –  12.15

hygiena,oběd

12.15  –  14.15

hygiena,  spánek,  odpočinek
klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14.15   –  14.45

hygiena, odpolední svačina

14.45  –  15.30

zájmové  činnosti, případný pobyt na zahradě
postupné  rozcházení  dětí