Důležité informace

Důležité informace

P L A T B A  S T R A V N É H O  ( platné od 1. 9. 2021 )

Stravování dětí zajišťuje školní jídelna při ZŠ v Luké.
emailová adresa školní jídelny: jidelna@zsluka.cz
telefon : p. Ivana Říhová   :  585 345 261

Aktuální cena stravného:

 • pro děti 3-6 let v mateřské škole:  celkem   36,- Kč  za celý den
  • ranní přesnídávka   –   10,- Kč
  • oběd                           – 18,- Kč
  • odpolední svačina    –   8,- Kč

 

 • pro děti 7-10 let v mateřské škole:  celkem   38,- Kč  za celý den
  • ranní přesnídávka   –   10,- Kč
  • oběd                           – 20,- Kč
  • odpolední svačina    –   8,- Kč

Platba se provádí vždy do 5. dne stávajícího měsíce po předchozí informaci o výši částky za stravování, kterou zašle na Vaše emailové adresy vedoucí školní jídelny Luká.

Číslo účtu   :            188319661/0300

Variabilní symbol :  přidělené evidenční číslo dítěte (sdělí školní jídelna)

 

P L A T B A    Š K O L N É H O

 Pro školní rok  2021 – 2022  bylo po dohodě se zřizovatelem  stanoveno, že se úplata za předškolní vzdělávání vybírat nebude.