Termíny prázdnin pro školní rok 2022 – 2023

Termíny prázdnin pro školní rok 2022 – 2023

Přehled organizace školního roku dle dokumentu vydaného ministerstvem školství. Provoz  mateřské  školy bude vycházet z potřeb a zájmů rodičů a z konkrétní situace ( počtu nahlášených dětí )

Záčátek školního roku čtvrtek 1.9. 2022
Podzimní prázdniny středa 26.10.2022  

 

pátek 28.10.2022
Vánoční prázdniny pátek 23.12.2022  

provoz přerušen

do pondělí 2.1.2023
(nástup 3.1.2023
Pololetní prázdniny pátek 3.2.2023
Jarní prázdniny 27.2.2023
do 5.3.2023
Velikonoční prázdniny čtvrtek 6.4.2023
Velikonoční pondělí 10.4.2023 MŠ uzavřena – svátek
Hlavní prázdniny od soboty 1.7.2022 provoz přerušen
do neděle 3.9.2023

Zákonní zástupci dětí i zřizovatel MŠ byli s organizací školního roku seznámeni v září na schůzi Klubu rodičů a podpisem vyjádřili souhlas s tímto rozvrhem provozu.