Termíny prázdnin pro školní rok 2023– 2024

Termíny prázdnin pro školní rok 2023 – 2024

Přehled organizace školního roku dle dokumentu vydaného ministerstvem školství. Provoz  mateřské  školy bude vycházet z potřeb a zájmů rodičů a z konkrétní situace ( počtu nahlášených dětí )

Začátek školního roku

pátek 1.9. 2023
(nástup pondělí 4.9.2023)
Podzimní prázdniny čtvrtek 26.10.2023  

 

pátek 27.10.2023
Vánoční prázdniny sobota 23.12.2023  

provoz přerušen

do úterý 2.1.2024
(nástup 3.1.2024
Pololetní prázdniny pátek 2.2.2024
Jarní prázdniny 4.3.2024
do 10.3.2024
Velikonoční prázdniny čtvrtek 28.3.2024
Velikonoční pondělí 10.4.2023 MŠ uzavřena – svátek
Hlavní prázdniny od soboty 29.6.2024
do neděle 1.9.2024

Zákonní zástupci dětí i zřizovatel MŠ byli s organizací školního roku seznámeni v září na schůzi Klubu rodičů a podpisem vyjádřili souhlas s tímto rozvrhem provozu.