Zaměstnanci MŠ

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ

V mateřské škole pracuje sehraný kolektiv pracovnic:

Statutární orgán – ředitelka :

Jarmila  KUBIČKOVÁ

učitelka:

Mgr. Monika DOSTÁLOVÁ

učitelka:

Mgr. Ludmila ŠPUNDOVÁ

školnice a výdej stravy:

Věra PRUCKOVÁ

Pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost – obor učitelství pro MŠ a praxi v oboru. Pedagogové jednají a pracují v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí .