KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ

V mateřské škole pracuje sehraný kolektiv pracovnic:

Statutární orgán – ředitelka :

Mgr. Renáta KALVACHOVÁ

učitelka:

Alžběta ŠTĚPÁNOVÁ

Andrea MAZALOVÁ

školnice a výdej stravy:

Nikola SKLÁDALOVÁ

Pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost – obor učitelství pro MŠ a praxi v oboru. Pedagogové jednají a pracují v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí .