Termíny prázdnin pro školní rok 2021 – 2022

Přehled organizace školního roku dle dokumentu vydaného ministerstvem školství. Provoz  mateřské  školy bude vycházet z potřeb a zájmů rodičů a z konkrétní situace ( počtu nahlášených dětí )

Záčátek školního roku středa 1.9. 2021
Podzimní prázdniny středa 27.10.2021  

 

pátek 29.10.2021
Vánoční prázdniny čtvrtek 23.12.2021  

provoz přerušen

do neděle 3.1.2022
(nástup 4.1.2022
Pololetní prázdniny pátek 4.2.2022
Jarní prázdniny 21.2.2022 provoz přerušen
do 27.2.2022
Velikonoční prázdniny čtvrtek 14.4.2022
Velikonoční pondělí 5.4.2021 MŠ uzavřena – svátek
Hlavní prázdniny od pátku 1.7.2022 provoz přerušen
do středy 31.8.2022

Zákonní zástupci dětí i zřizovatel MŠ byli s organizací školního roku seznámeni v září na schůzi Klubu rodičů a podpisem vyjádřili souhlas s tímto rozvrhem provozu.