Termíny prázdnin pro školní rok 2020 – 2021

Přehled organizace školního roku dle dokumentu vydaného ministerstvem školství. Provoz  mateřské  školy bude vycházet z potřeb a zájmů rodičů a z konkrétní situace ( počtu nahlášených dětí )

Záčátek školního roku uterý 1.9. 2020
Podzimní prázdniny čtvrtek 29.10.2020  

 

pátek 30.10.2020
Vánoční prázdniny středa 23.12.2020  

provoz přerušen

do neděle 3.1.2021
(nástup 4.1.2021
Pololetní prázdniny pátek 29.1.2021
Jarní prázdniny 8.2.2021 provoz přerušen
do 14.2.2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1.4.2021

pátek 2.4.2021 (svátek)

Velikonoční pondělí 5.4.2021 MŠ uzavřena – svátek
Hlavní prázdniny od čtvrtka 1.7.2021 provoz přerušen
do úterý 31.8.2021

Zákonní zástupci dětí i zřizovatel MŠ byli s organizací školního roku seznámeni v září na schůzi Klubu rodičů a podpisem vyjádřili souhlas s tímto rozvrhem provozu.