Termíny prázdnin pro školní rok 2019 – 2020

Přehled organizace školního roku dle dokumentu vydaného ministerstvem školství. Provoz  mateřské  školy bude vycházet z potřeb a zájmů rodičů a z konkrétní situace ( počtu nahlášených dětí ) a s ohledem na ekonomiku provozu

Záčátek školního roku pondělí 2.9. 2019
Podzimní prázdniny pondělí 28.10.2019  

provoz MŠ podle situace

středa 30.10.2019
Vánoční prázdniny pondělí 23.12.2019  

MŠ uzavřena

do pátku 3.1.2020
(nástup 6.1.2020
Pololetní prázdniny pátek 31.1.2020 provoz MŠ podle situace
Jarní prázdniny 3.2.2020 MŠ uzavřena
do 9.2.2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9.4.2020

pátek 10.4.2020 (svátek)

provoz MŠ podle situace
Velikonoční pondělí 13.4.2020 MŠ uzavřena – svátek
Státní svátek pátek 1.5.2020 MŠ uzavřena – svátek
Státní svátek pátek 8.5.2020 MŠ uzavřena – svátek
Hlavní prázdniny od středy 1.7.2020  

MŠ uzavřena

do pondělí 31.8.2020
nástup úterý 1.9.2020

Zákonní zástupci dětí i zřizovatel MŠ byli s organizací školního roku seznámeni v září na schůzi Klubu rodičů a podpisem vyjádřili souhlas s touto organizací provozu.