ŠVP

Obsah  Š V P   pro  předškolní  vzdělávání 

  M a t e ř s k é     š k o l y     S l a v ě t í n


 1. Identifikační  údaje  o mateřské  škole
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
  1. – Věcné podmínky
  2. – Životospráva
  3. – Psychosociální podmínky
  4. – Organizace
  5. – Řízení mateřské školy
  6. – Personální  a pedagogické zajištění
  7. – Spoluúčast rodičů
  8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných
  10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
  11. Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
  1. – Představení programu
  2. – Vzdělávací cíle, klíčové kompetence
  3. – Formy a metody práce
  4. – Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
  5. – Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
 6. Vzdělávací obsah
  1. – Vzdělávací oblasti
  2. – Dílčí vzdělávací cíle zohledňující výchovu a vzdělávání dětí do tří let
  3. – Obsah třídního vzdělávacího programu
  4. – Dílčí programy  :
   1. logopedický
   2. školní preventivní
   3. zajištění EVVO
   4. adaptační
   5. rozvoj grafomotoriky
   6. cvičební program – Se Sokolem do života
 7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

Podrobně rozpracovaný ŠVP PV je k dispozici k prostudování v mateřské škole.

T Ř Í D N Í  V Z D Ě L Á V A C Í  P R O G R A M

Svět očima dětí


Tematický blok    : Zase mezi kamarády
Téma :
 • Domečku, kdo v tobě přebývá
 • Moje rodina a kamarádi
 • Ve školce jsme jako doma
 • Cestička k domovu
Tematický blok :  A padá listí
Téma :  
 • Podzim čaruje
 • Ptáčkové, a co vy ?
 • Počasí
 • Dary našich zahrad
 • Zprávy z lesních novin
 • Dary lesa
Tematický blok : Zima  cinká rolničkami
Téma :
 • Z pohádky do pohádky
 • Ledové království
 • Přišel k nám Mikuláš
 • Vánoční už nastal čas
 • Než zazvoní stromeček

 

Tématický blok : Svět kolem nás
Téma :
 • Tři králové
 • Co děláme celý den
 • Moje tělo
 • Naše smysly
 • Jak se oblékáme
 • Co k sobě patří
 • Z čeho se vyrábí
Tématický blok : Probouzí se jaro
Téma :
 • U nás v kuchyni
 • Vaříme dobroty
 • Co všechno musí dělat jaro
 • Jaro na zahrádce
 • Hody, hody, doprovody – Velikonoce, tradice
 • Chystáme se na zápis
 • Na tom našem dvoře
Tématický blok : Je nám krásně na světě
Téma :
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • Rozkvetlá zahrada
 • Cestujeme letem světem
 • Co mi řekl semafor
 • Překvapení pro maminky
 • Není strom jako strom
Tématický blok : Těšíme se na léto
Téma :
 • Jedeme na výlet do ZOO
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • Naše modrá planeta  Země
 • Co nám léto přineslo
 • Příroda naše kamarádka
 • Hurá na prázdniny