ŠVP

Mateřská škola Slavětín vydala svůj školní vzdělávací program pod názvem

SVĚT  OČIMA  DĚTÍ


 

OBSAH ŠVP :

 1. Identifikační  údaje  o mateřské  škole
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
  1. – Věcné podmínky
  2. – Životospráva
  3. – Psychosociální podmínky
  4. – Organizace
  5. – Řízení mateřské školy
  6. – Personální  a pedagogické zajištění
  7. – Spoluúčast rodičů
  8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných
  10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
  1. – Představení programu
  2. – Vzdělávací cíle, klíčové kompetence
  3. – Formy a metody práce
  4. – Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
  5. – Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
 6. Vzdělávací obsah
  1. – Vzdělávací oblasti
  2. – Obsah třídního vzdělávacího programu
  3. – Dílčí programy  :
   1. logopedický
   2. školní preventivní
   3. zajištění EVVO
   4. adaptační
   5. rozvoj grafomotoriky
 7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

Podrobně rozpracovaný ŠVP  je k dispozici k prostudování v mateřské škole.

T Ř Í D N Í  V Z D Ě L Á V A C Í  P R O G R A M

Svět očima dětí


Tematický blok    : Zase mezi kamarády
Téma :
 • Domečku, kdo v tobě přebývá
 • Moje rodina a kamarádi
 • Ve školce jsme jako doma
 • Cestička k domovu
Tematický blok :  A padá listí
Téma :  
 • Podzim čaruje
 • Ptáčkové, a co vy ?
 • Počasí
 • Dary našich zahrad
 • Barevný svět
 • Zprávy z lesních novin
 • Dary lesa
Tematický blok : Zima  cinká rolničkami
Téma :
 • Z pohádky do pohádky
 • Ledové království
 • Přišel k nám Mikuláš
 • Vánoční už nastal čas
 • Než zazvoní zvoneček

 

Tématický blok : Svět kolem nás
Téma :
 • Tři králové
 • Co děláme celý den
 • Z čeho se vyrábí
 • Jak se oblékáme
 • Moje tělo
 • Naše smysly
 • Vaříme dobroty
 • U nás v kuchyní
 • Co k sobě patří
Tématický blok : Probouzí se jaro
Téma :
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • Když  jaro  zaťuká
 • Na tom našem dvoře
 • Týden dětské knihy
Tématický blok : Je nám krásně na světě
Téma :
 • Není strom jako strom
 • Hody, hody, doprovody – Velikonoce, tradice
 • Chystáme se na zápis
 • Rozkvetlá zahrada
 • Překvapení pro maminky
 • Cestujeme letem světem
 • Co mi řekl semafor
Tématický blok : Těšíme se na léto
Téma :
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • Jedeme na výlet do ZOO
 • Co nám léto přineslo
 • Naše modrá planeta  Země
 • Příroda naše kamarádka
 • Hurá  na  prázdniny