Přehled zaměstnanců Mateřské školy Slavětín

ředitelky :


Zdena             K U T Á                           září  1976    – srpen  1977

Dagmar          P E T R O V A J O V Á      září  1977    – srpen  1979

Drahomíra     Ž O U Ž E L K O V Á         září  1979    – srpen  1990

Jarmila           K U B I Č K O V Á             září  1990    – dosud

 

učitelky :


Marie             K U C H A Ř O V Á           září  1976      – leden 1978

Drahomíra     H A C A R O V Á               únor 1978      – září    1979

Jarmila           D O S T Á L O V Á            říjen 1979      – srpen 1990

Lenka             Š P U N D O V Á               září   1990      – říjen  1990

Irena              R E C O V Á                       listopad 1990 – srpen 1992

Jarmila           D O S T Á L O V Á             září   1992     –  červen 2014

Monika           P O U L I Č K O V Á          srpen  2014    –  srpen 2015

Denisa            V Y K Y D A L O V Á          září 2015

 

školnice :


Věra              D O K O U P I L O V Á       září      1976   – prosinec 1977

Marie            S L A V Í Č K O V Á            leden   1978   – srpen      1980

Kristýna        S K O P A L O V Á             září      1980   – prosinec 1980

Eva                P A Ť A V O V Á                 leden   1981   – prosinec 1981

Marta            R O S M A N O V Á           leden   1982   – květen    1990

Věra              P R U C K O V Á                červen 1990  – dosud

 

topič : ( pouze v topnou sezónu )


Josef             N E V Ě Ř I L                       leden  1991  –   květen  2001

od  4. 12. 2001 plynofikace kotelny