Historie

HISTORIE OBCE

Slavětín je velmi stará slovanská obec, patřící mezi nejstarší obce našeho kraje. Nachází se v Bouzovské vrchovině – asi 9 km jihozápadně od Litovle. Nejvyšším bodem je kopec Kamenice 489 m n.v. Název naznačuje, že ji pravděpodobně založil Slavata, královský lovčí a olomoucký úředník, který obdržel tento lesnatý kraj jako odměnu za své služby knížeti.Stal se tak zakladatelem osady Slavětín. Historicky dochované zmínky o Slavětíně, tehdy ještě německy psané, pocházejí z roku 1260 a 1275. Až po roce 1481 se ustálilo psaní názvu obce v dnešní formě.V roce 1850 se Slavětín stává obcí okresu Litovel,od r. 1980 byl součástí střediskové obce Luká.Od roku 1991 je opět samostatnou obcí.

Významnými rodáky byli Dr. František Mathon, který se v obci zasloužil o založení školy, hasičského spolku a pošty a P.Placidus Mathon, ředitel tiskárny a redaktor katolických listů.K významným památkám obce patří barokní Kaple sv. Cyrila a Metoděje, kterou nechal v roce 1887 vybudovat rod Mathonů. Mezi další památky se pak řadí litinový kříž v zahradě domu č.1 z roku 1876, kamenný kříž na křižovatce u obecního úřadu z roku 1906, pomník obětem 1.a 2. sv.války před mateřskou školou.

HISTORIE ŠKOLY

skola1

Pokusy slavětínských občanů postavit si vlastní školu se datují počátkem 70.let 19.století. Stavba započala 25.4.1876 a ještě téhož roku byla dokončena. Stavbu provedl na náklady obce za 5612 zlatých a 22 krejcarů Josef Brach, stavitel z Loučky. Byla to největší stavba v obci a plně vyhovovala požadavkům vesnické jednotřídky. Slavnostní otevření školy se konalo 28.10.1877. V roce 1911 byla rozšířena na dvojtřídku. Škola přečkala nelehké období obou světových válek, byla kulturním centrem v obci a pro většinu dětí jediným zdrojem poučení. V roce1976 došlo k jejímu zrušení a děti začaly dojíždět do ZŠ v Luké.

Adaptací uvolněné školy a bytu byla zbudována mateřská škola, která 6. 9.1976 zahájila svoji činnost a slouží dětem dodnes. Navštěvují ji děti i z okolních obcí – Chudobína, Nové Vsi, Savína, Ješova a Střemeníčka, které sváží školní autobus