Bližší informace k zápisu do M.Š. 2021-2022

Zápis do Mateřské školy Slavětín pro školní rok 2021 – 2022 se uskuteční v období od  2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

 

Materiály k zápisu (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + Evidenční list) lze

 • stáhnout na webové stránce školy: www.naseskolka.tode.cz
 • požádat o zaslání emailem: ms.slavetin@seznam.cz
 • případně po telefonické domluvě na čísle: 585 345 229

Vyplněné tiskopisy dopravte do mateřské školy kdykoli v období od  2.5.2021 do 16.5.2021

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci se vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí.

 

Proto upřednostňujeme podání vyplněných materiálů buď:

 • do datové schránky školy – mb8kzak
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 • poštou na adresu Mateřská škola Slavětín, 783 24 Slavětín 41
 • osobním podáním ve dnech  7. 5. 2021  nebo  11. 5. 2021  od  10.00 – 15.00 hod.

(po předchozí domluvě, aby nedocházelo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy)

 

Je třeba doložit:

 • žádost o přijetí dítěte do MŠ (potvrzení od lékaře – doložené očkování dítěte)Netýká se dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání
 • evidenční list
 • rodný list dítěte
 • platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte