S T R A V N É  ( platné od 1. 9. 2017 )

Stravování zajišťuje školní jídelna při ZŠ v Luké..
emailová adresa školní jídelny: jidelna@zsluka.cz
telefon : p.K. Radová   :  585 345 261

Aktuální cena stravného  pro děti v mateřské škole:  celkem   31,- Kč  za celý den

ranní přesnídávka   –   9,- Kč
oběd                           – 14,- Kč
odpolední svačina    –   8,- Kč

Platba se provádí vždy do 6. dne stávajícího měsíce po předchozí informaci o výši částky za

stravování, kterou zašle na Vaše emailové adresy vedoucí školní jídelny Luká.

Číslo účtu   :            188319661/0300

Variabilní symbol :  přidělené evidenční číslo dítěte (sdělí školní jídelna)

 

P L A T B A    Š K O L N É H O

 Pro školní rok  2017 – 2018  bylo po dohodě se zřizovatelem  stanoveno, že se úplata za předškolní vzdělávání vybírat nebude.