Přehled organizace školního roku dle dokumentu vydaného ministerstvem školství. Provoz  mateřské  školy bude vycházet z potřeb a zájmů rodičů a z konkrétní situace ( počtu nahlášených dětí )

Záčátek školního roku pondělí 4.9. 2017
Podzimní prázdniny čtvrtek 26.10.2017 provoz MŠ podle situace
pátek 27.10.2017
Vánoční prázdniny sobota 23.12.2017 MŠ uzavřena
do úterý 2.1.2018
(nástup 3.1.2018
Pololetní prázdniny pátek 2.2.2018 provoz MŠ podle situace
Jarní prázdniny 5.3.2018 MŠ uzavřena
do 11.3.2018
Velikonoční prázdniny čtvrtek 29.3.2018 provoz MŠ podle situace
pátek 30.3.2018
Velikonoční pondělí 2.4.2018 MŠ uzavřena – svátek
Státní svátek 1.5.2018 MŠ uzavřena – svátek
Státní svátek 8.5.2018 MŠ uzavřena – svátek
Hlavní prázdniny od pondělí 2.7.2018 MŠ uzavřena (případně dle domluvy)
do pátku 31.8.2018
nástup 3.9.2018

Zákonní zástupci dětí i zřizovatel MŠ byli s organizací školního roku seznámeni v září na schůzi Klubu rodičů a podpisem vyjádřili souhlas s touto organizací provozu.