Přehled organizace školního roku dle dokumentu vydaného ministerstvem školství. Provoz  mateřské  školy bude vycházet z potřeb a zájmů rodičů a z konkrétní situace ( počtu nahlášených dětí ) a s ohledem na ekonomiku provozu

Záčátek školního roku pondělí 3.9. 2018
Podzimní prázdniny pondělí 29.10.2018  

provoz MŠ podle situace

úterý 30.10.2018
Vánoční prázdniny čtvrtek 27.12.2018  

MŠ uzavřena

do středy 2.1.2019
(nástup 3.1.2019
Pololetní prázdniny pátek 1.2.2019 provoz MŠ podle situace
Jarní prázdniny 11.3.2019 MŠ uzavřena
do 15.3.2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18.4.2019 provoz MŠ podle situace
Velikonoční pondělí 22.4.2019 MŠ uzavřena – svátek
Státní svátek 1.5.2019 MŠ uzavřena – svátek
Státní svátek 8.5.2019 MŠ uzavřena – svátek
Hlavní prázdniny od pondělí 1.7.2019  

MŠ uzavřena

do pátku 30.8.2019
nástup 2.9.2019

Zákonní zástupci dětí i zřizovatel MŠ byli s organizací školního roku seznámeni v září na schůzi Klubu rodičů a podpisem vyjádřili souhlas s touto organizací provozu.