Časový harmonogram režimových činností je variabilní a vychází z konkrétních situací v MŠ.
6.45   –  9.45
 spontánní hry dle volby dětí pohybové a relaxační aktivity didakticky zacílené řízené činnosti (frontální, skupinové, individuální – plnění  úkolů  TVP)
8.45   –  9.15
hygiena , přesnídávka
9.45   –  11.15
příprava  na  pobyt  venku vycházka,  pobyt  na  zahradě, hry v přírodě – sezónní činnosti (plnění  úkolů TVP)
11.45   –  12.30
hygiena,oběd
12.30  –  14.30
hygiena,  spánek,  odpočinek klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku
14.30   –  15.00
hygiena,odpolední svačina
15.00  –  16.00
zájmové  činnosti, případný pobyt na zahradě postupné  rozcházení  dětí