Mateřská škola Slavětín vydala svůj školní vzdělávací program pod názvem

SVĚT  OČIMA  DĚTÍ


 

OBSAH ŠVP :

 1. Identifikační  údaje  o mateřské  škole
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky vzdělávání
  1. – Věcné podmínky
  2. – Životospráva
  3. – Psychosociální podmínky
  4. – Organizace
  5. – Řízení mateřské školy
  6. – Personální  a pedagogické zajištění
  7. – Spoluúčast rodičů
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
  1. – Představení programu
  2. – Vzdělávací cíle, klíčové kompetence
  3. – Formy a metody práce
 6. Vzdělávací obsah
  1. – Vzdělávací oblasti
  2. – Obsah třídního vzdělávacího programu
  3. – Dílčí programy  :
   1. logopedický
   2. školní preventivní, EVVO
   3. adaptační
   4. rozvoj grafomotoriky
 7. Evaluační systém

Podrobně rozpracovaný ŠVP  je k dispozici k prostudování v mateřské škole.

T Ř Í D N Í  V Z D Ě L Á V A C Í  P R O G R A M

Svět očima dětí


Tematický blok    : Zase mezi kamarády
Téma :
 • Domečku, kdo v tobě přebývá
 • Moje rodina a kamarádi
 • Ve školce jsme jako doma
 • Cestička k domovu
Tematický blok :  A padá listí
Téma :  
 • Příroda se mění
 • Dary našich zahrad
 • Malířova paleta
 • Ptáčkové, a co vy ?
 • Zprávy z lesních novin
 • Kamarádi  ze  dvora
 • Vitamíny z daleka
Tematický blok : Zima  cinká rolničkami
Téma :
 • Z pohádky do pohádky
 • Ledové království
 • Přišel k nám Mikuláš
 • Chystáme se na Vánoce
 • Vánoční už nastal čas
Tématický blok : Svět kolem nás
Téma :
 • Co děláme celý den
 • Chystáme se na zápis
 • Z čeho se vyrábí
 • Co k sobě patří
 • Poznáváme rozdíly
 • Moje tělo
 • Jak se oblékáme
 • Vaříme dobroty
 • U nás v kuchyní
Tématický blok : Probouzí se jaro
Téma :
 • Co všechno musí dělat jaro
 • Na tom našem dvoře
 • Hody, hody, doprovody – Velikonoce ,tradice
 • Když  jaro  zaťuká
Tématický blok : Je nám krásně na světě
Téma :
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • Cestujeme letem světem
 • Pozor na cestách
 • Překvapení pro maminky
 • Rozkvetlá zahrada
 • Není strom jako strom
Tématický blok : Těšíme se na léto
Téma :
 • Jedeme na výlet do ZOO
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • Co nám léto přineslo
 • Naše modrá planeta  Země
 • Co všechno už dokážu – malá maturita
 • Hurá  na  prázdniny