Výroční zprávy Mateřské školy Slavětín, příspěvkové organizace