sazebník za poskytnuté informace

Sazebník úhrad za poskytování informací 

 

  1. Kopírování černobílé na kopírovacím stroji

Formát   A 4  jednostranný …………………………………………………………..  2,-  Kč

Formát   A 4  oboustranný  …………………………………………………………..  3,-  Kč

  1. Tisk na  tiskárně  PC

Černobílý tisk 1 strany textu inkoustovou tiskárnou…………………….4,-  Kč

Barevný tisk 1 strany textu inkoustovou tiskárnou……………………  5,-  Kč

  1. Kopírování na magnetické nosiče

Nenahrané   CD ………………………………………………………………………..  60,-  Kč

  1. Jiné kopírování a  filmování

DVD     ……………………………………………………………………….. dle skutečných nákladů

  1. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle platného poštovního sazebníku

  1. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

  1. Osobní náklady

Přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu a za každou další započatou hodinu   ………………………………………….. 150,-  Kč

  1. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, hradí  se náklady ve výši ceny příslušného výtisku